Közhasznú egyesület. Adószám: 18462391-1-06. Támogasson bennünket SZJA-ja 1%-ával. Köszönjük!

Röszke tájértékei

TANÖSVÉNY:

A tanösvény olyan sajátos turistaösvény, melyet abból a célból hoznak
létre, hogy segítse: a
• a települések lakosainak és bármely látogatónak az aktivizálását a természetvédelem érdekében,
• a látogatók környezeti tudatának kialakítását,
• az adott terület megismerését, a helyi lakosság jó értelembe vett lokálpatriotizmusának fejlesztését,
• a településeken a "Zöld Turizmus" beindítását,
• a társadalom részérol jelentkezõ igény kielégítését, így pl. a szabadidõ kellemes és hasznos eltöltését,
• a környezeti nevelési képzések terepi megvalósítását,
• legyen bázishelye és valóságos alapja a nevelési-oktatási, ismeretszerzési folyamatnak, valamint a környezeti nevelési program és a helyi tanterv elkészítésének.
Az önálló ismeretszerzést segítik a szakmai tájékoztató füzeteink, és a tanösvények sajátos „berendezési tárgyai” a tájékoztató táblák.

TANÖSVÉNYEINK Röszkén

I. tanösvény: Séta végig a Fõ utcán (4 km, kb. 60 perc)

II. tanösvény: Túra az iskolától a fátyolos nõszirom élõhelyére, a Börcsök-székre (5 km, kb. 1 óra 20 perc)

III. tanösvény: Hosszú séta a Molnár-rétre és a Madarász-tóhoz (iskolától 8 km, kb. 2,5-3 óra)

IV. tanösvény: Túra a Gyálai Holt-Tisza környékére (3 km, kb 45 perc)

V. tanösvény: Túra a Kancsal-tó mellett a Nagyszéksós-tóhoz (9km, kb. 2,5 óra)

VI. tanösvény: Túra a PaprikaMolnár Múzeumtól a domaszéki Jancsár-széken át és az Üllési Kerekes rétig (45 km)

VII. tanösvény: Túra az Oláh soron a Kisszéksós-tó mellett a Nagyszéksós-tóhig és vissza a Kacsalszéli Klebelsberg iskoláig (11 km kb. 3,5 óra)

Az útvonalak bejárásához TÁJBÉLI ÉRTÉKEINK RÖSZKÉN címmel munkalap gyûjtemény igényelhetõ.