Közhasznú egyesület. Adószám: 18462391-1-06. Támogasson bennünket SZJA-ja 1%-ával. Köszönjük!

Ökoturisztika

Ökoturisztikai programok:

Korábbi nagyléptékû felmérések során szakemberek Röszke külterületén, figyelemreméltó természeti területeket jelöltek ki. Ezekhez kapcsolódnak olyan turisztikai értékû egyéb létesítmények (pl.: Paprikafeldolgzó, és Paprika Múzeum funkcionáló tanösvény részletek), amelyek együttesen megkívánták a területen a professzionális ökoturisztika megalapozását. Ennek a jelentoségét növeli, hogy a Röszke közigazgatási területe egyenes átmenet Mórahalom-Ásotthalom-Domaszék, valamint Szerbia és Románia felé is.
Az ökoturizmusban leginkább számottevõ természeti területek geográfiai megjelölése már szerepelt Röszke község 2007. évi helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében.

Tekintettel arra, hogy az ökoturizmus bázisát;
- a tájökológiai tervezés és
- az ökológiai folyosók kritériumait is teljesítõ helyi természeti területek képezik, a jelenlegi állapotuk részletes felmérése, és így az arra érdemes egységek helyi védelmi eljárásának elindítása indokolt.

A térség ökológiai-ökoturisztikai felmérését, illetve egy nagytérségi ökoturisztikai rendszerhez kapcsolódó belsõ hálózat megalapozását a már említett friss községi építési szabályzat kidolgozása mellett Csongrád megye részvétele a Magyarország-Románia 2007-2013 Európai Területi Együttmûködési Programban is aktualizálja.

A fentiekkel kapcsolatban Egyesületünk 2007-tõl az alábbi munkákat tervezte elvégezni:
- a meglévõ természeti területek revíziója, az ökoturizmus számára értékes helyek kiválasztása;
- a kiválasztott területek fekvésének GPS-szel történõ bemérése, ortofotón történõ lehatárolása,
- az egyes állomáshelyek aktuális földnyilvántarási-tulajdonosi adatainak megadása,
- az állomáshelyek részletes használat-történeti, hidrogeológiai, talajtani, botanikai és zoológiai feltárása;
- az egyes élõhelytípusok ortofotón történõ megjelölése;
- az élõhelyeket veszélyeztetõ tényezõk feltárása;
- az egyes állomáshelyeket összekötõ túraútvonalak kijelölése, GPS adatokkal kiegészítve;
- az egyes állomások természeti és egyéb értékeinek közérthetõ leírása az összegyûlt tudományos értékû anyag alapján;
- az állomáshelyek kitáblázása a legjellemzõbb értékeik megjelölésével;
- a kialakuló helyi ökoturisztikai hálózat népszerûsítése internetes és nyomdai változatban;
- az állomáshelyek helyi védelemi eljárásához szükséges szakanyagok elkészítése;
- fenntartásukhoz szükséges kezelési szabályzatok elkészítése.

Jelenleg 5 kialakított tanösvény útvonal, tájékoztató táblákkal, pihenõhelyekkel és komposztwc-vel várja a Röszkére látogatókat.

Keresse Egyesületünket további információkért!