Közhasznú egyesület. Adószám: 18462391-1-06. Támogasson bennünket SZJA-ja 1%-ával. Köszönjük!

Egyesületünk

Röszkei székhelyű egyesületünk 1978-ban kezdte meg működését és a kezdetektől környezetvédelmi táborokat szerveztünk, környezeti neveléssel, környezetbarát szemlélet kialakításával foglalkoztunk. Tagjai vagyunk a Magyar Természetvédők Szövetségének, a szegedi CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesületnek, közvetetten pedig a Föld Barátai nemzetközi természetvédelmi szervezetnek is. Egyesületi tagjaink pedagógusok, kutatók, mezőgazdasági termelők, lelkes fiatalok, elkötelezettek környezetvédők. Működésünket pályázatokból (önkormányzati és nemzeti), felajánlásokból (adó 1%-a) és egyéb bevételekből fedezzük.

Egyesületünk céljai és tevékenységei:
- természetvédelem (természeti értékek feltárása, megőrzése, védetté nyilvánításának elősegítése, biodiverzitás monitorozás),
- környezeti nevelés, a környezettudatosság és a fenntarthatóság jegyében (terepgyakorlatok iskolai előadások, rendezvények, kézműves foglalkozások, kirándulások és környezetvédelmi táborok szervezése),
- az ökoturzimus elősegítése (tanösvények kialakítása, szakmai tartalom létrehozása, fenntartás és működtetés),
- környezetvédelem, melyet akcióprogramok segítségével valósítunk meg, helyi (pl. falunap, falutakarítás), regionális (pl. illegális szemétlerakó megszüntetése) és országos szinten (pl. klímavédemi akcióprogram) együttműködve más helyi, regionális és országos civil szervezetekkel, önkormányzatokkal,
- ismeretterjesztő és ökoturisztikai kiadványok készítése.

Legfőbb eredményeink:

- határokon átnyúló programok keretében a 2000-2010-es években román, szerb, francia és dán civil csoportokkal valósítottunk meg számos közös kölcsönös szakmai - természetvédelmi és környezetvédelmi - projekteket,

- településünkön és a környező természetközeli élőhelyeken 7 tanösvényt alakítottunk ki, ismeretterjesztő és irányjelző táblákat, padokat és hulladékgyűjtőket helyeztünk ki, halászkunyhót, odúparkot és komposzt-toalettet építettünk.

- részt vettünk a településünkön található négy nagy természeti értékkel bíró semlyék felmérésében és helyi védettség alá helyezésében, szorosan és példamutatóan együttműködve a települési önkormányzattal,

- részt vettünk Röszke környezetvédelmi programjának kidolgozásában és a település egyedi tájérték kataszterének feltérképezésében, aktualizálásában.

2021. óta kibővítettük tevékenységünket, és a természetvédelem mellett kulturális hagyományőrzéssel is foglalkozunk. A változás többek köztt a tagok érdeklődési körét, településünk hagyományos értékeit is tükrözi. 

Szervezetünk új neve: Beretzk Péter Természetvédelmi és Kulturális Hagyományőrző Klub

Rövid neve: Beretzk Péter Klub

A civil szervezet új székhelye: 6758 Röszke , II. körzet, kültelek 50/B

A bejegyzés dátuma: 2021. június 20.

A civil szervezet új képviselõje: Molnár Anita

A civil szervezet módosított célja: a természet közeli élõvilág, a környezet, közösségi kulturális hagyományok, nemzeti értékek és kulturális értékek védelme, kutatása és bemutatása. A természeti és környezeti és kulturális értékeket és hagyományokat tisztelő, őrző, fenntartó és megújító életmód, tudás, technológiai tevékenységek támogatása és terjesztése. Célja a területen dolgozó szakemberek, gazdák, kutatók és tanárok munkájának segítése az érdeklõdõ polgárok és közösségek számára a természeti, környezeti és kulturális értékekhez kapcsolódó tudás anyag hozzáférhetővé tétele.