Közhasznú egyesület. Adószám: 18462391-1-06. Támogasson bennünket SZJA-ja 1%-ával. Köszönjük!

Hazai projektek

1999/2000. évben

• KvVM KAC 020714 - 01 / 1999); Egyedi tájértékek felvételezése, Homokháti Kistérség;
• KvVM KAC KÖZCÉLÚ 022144 - 01 - / 2000 A Homokháti Kistérség természet- és környezetvédelmi értékeinek megorzése és bemutatása, Homokháti Kistérség; 2000. év.
• Falusi és agrárturizmus fejlesztésének támogatása, Homokháti Kistérség; 2001.év FVM Vidékfejlesztési Célelõirányzat SAPARD;

2001 évben:

• VTM Vidékfejlesztés 171-075-06034 Zöld turizmus, fenntartható falu
• KAC 040696VNT-CH/KL/NB F keret Zöld turizmus, fenntartható falu
• KAC 04040698VNT-CH/KL/NB F keret Védelemre érdemes területek
• KAC 04040697VNT-CH/KL/NB F keret Települési információs rendszer
• KAC 023931VNT-CG/DZ//N8 Fenntartható fejlõdés

2002 évben:

• KÖVICE- KAC-K36-02-00161F Zöld turizmus, fenntartható falu
• KÖVICE K-36-02-00554F Fenntarthatóság a településügyben
• KÖVICE-KAC-K36-02-00197F A fenntarthatóság és környezetvédelem a településügyben
•KÖVICE-43606-KAC Környezetvédelem, természetvédelem. Kommunikáció a lakossággal
•VTM támogatás. Területfejlesztés 171-075-060021 Tájjellegu agrárturizmus fejlesztése
• KA KF -K 36-02-00161F "Zöld turizmus, fenntartható falu." KvVM

2003 évben:

• KÖVICE K-36-03-00325T Természeti értékek megorzése
• KÖVICE K-36-03-00265T Fenntartható fejlodés
• KÖVICE K-36-02-00554F Fenntarthatóság a településügyben
• KÖVICE K-36-02-01107D A víz jelentosége

2004 évben:

• NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció KOLLÉGIUMA / 00073232004
• MEH EKH-II-437/2/2004. A programunk eredménye: A térségbol három civil szervezet együtt tevékenykedett a védelemre érdemes értékek megmentén. Közösségi munkánkkal segítettük a lakóhely megismerését.
• NCA 00014212004B00 A település természeti értékeinek felvételezése, bemutatása
• K-36-04-00001M „„Zöld turizmus – fenntartható falu”
• K-36-04-0051 0M „Mit viszünk magunkkal az Európai Unióba…”
• NCA/0001421/2004. „Mit viszünk magunkkal az Európai Unióba a lakóhelyünkrol. A településünk természeti értékei az Ökoturizmus bázishelyei”
• K-36–03–02037T Körny. Term. Rendezvények továbbképzések, konferenciák támogatása
• EKH-II-437/2/2004. MEH Kormányzati Informatikai és Társadalmi Kapcsolatok Hivatala, Civil Szervezetek közötti partnerség
• NCA 00014212004B00 A település természeti értékei.

2005. évben

• KÜM NEFE/215, iktatószáma: 4682/AdmKüM/2005. „Életünk a Tisza mentén”
• KAC K-36-05-00198D „A környezettudatos gondolkodás elterjesztése, helyi természeti értékek kijelölése.”
• NCA 00015/21/05 Civil Önszervezodés, Szakmai és Területi Együttmuködés Kollégiuma A program címe: „A Települések természeti értékei az Ökoturizmus bázishelyei”. A település Egyedi Tájérték Kataszterének elkészítése
• KÜM NEFE NGO 482/Adm/KÜM/2005. Azonosítószám: A projekt célja: „Élet a Tisza mentén” címmel, a természetvédelmi és épített környezetünk program, melyet Külügy Minisztérium támogatott.
• NCA 00057/23/05 K06 A fenntartható fejlõdéssel kapcsolatos társadalmi tudatosság növelése.
• NCA 01369/23/05100 éves a Madarak fák Napjának ünnepe, emlékezünk közösen Herman Ottóra

2006. évben

• AVOP DÉLI NAPFÉNY HAGYOMÁNYõRZõ LEADER+ intézkedés azonosító 3.5.2.-2006-09-0361/7.10 TÁJBÉLI ÉRTÉKEINK RÖSZKÉN, Gyálai Holt-Tisza bemutatása.
• AVOP DÉLI NAPFÉNY HAGYOMÁNYORZõ LEADER + intézkedés azonosító 3.5.2.-2006-09-0365/7.10 Oktatás, képzési program: Hogyan építhetünk TANÖSVÉNYT.
• K – 36 - 06 – 00018U, Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével összefüggõ feladatok megvalósítása címû program, Klíma- és energiatudatossági kampányok a Dél- Alföldön.
• K-36-06-00062K, A természetvédelmi szemléletformálást megvalósító programok a Dél-alföldön. Környezeti nevelési kampányok, Jeles Napok és szaktábor.

2008-ban:

• K-36-08-00209A, 1.5. Biológiai sokféleség védelme és tájvédelem akcióprogram, Helyi természeti érték számbavétele, védelme, TANÖSVÉNYEK létrehozásával
• NCA-NK-08-A-P- 0149 Itt a klímaváltozás! Tegyünk valamit most!

2011-ben -feltöltés alatt-

 Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének támogatása
Támogatási határozat iratazonosítója: 1225812980 , 2011. év.
„Mit tegyek én, röszkei lakos, a környezetemért?”
„Mit tegyek én, röszkei lakos, hogy településem 100 év múlva is élheto legyen?”

LEADER vidékfejlesztés

•„Nyitott szemmel Magyarországon” címmel a Magyar Természetvédõk Szövetsége összefogásával a KEOP-6.1.0/B/09-2009-0027 sorszámú pályázat keretében, helyi természeti értékeket és termékeket, valamint fenntartható viselkedésmintákat, népszerûsítõ rendezvény
KEOP Nyitott szemmel Magyarországon