Közhasznú egyesület. Adószám: 18462391-1-06. Támogasson bennünket SZJA-ja 1%-ával. Köszönjük!

Hagyományos tevékenységek

• Közoktatási intézmények pedagógusai számára környezeti nevelési képzések szervezése, szakmai képzések, akkreditált képzések összeállítása és megvalósítása.
• Környezeti nevelési konferenciák szervezése aktuális témák mentén
• Tematikus elõadások tartása iskolákban.
• Természetvédelmi kutatások, tudományos munkák.
• Biodiverzitás monitorozási programben való részvétel:
• Természet és Környezetvédelemi témákat tartalmazó könyvtár fenntartása, melybol a kölcsönzés ingyenes, (elõre egyeztetett idõben)
• Nyári környezetvédelmi táborok szakmai anyagának kidolgozása, a táborok megszervezése.
• Erdei Iskola Regionális Oktatóközpont és munkacsoport mûködtetése
• A környezeti nevelési szakirodalom készítése, hazai és nemzetközi szakirodalom terjesztése
• Részvétel a Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia kidolgozásában
• Nemzetközi kapcsolatok létrehozása. és nemzetközi együttmûködések megvalósítása, környezeti nevelési és természetvédelmi kutatások témaköreiben.
• Muhely-foglalkozások, terepgyakorlatok tartása szép természeti környezetünkben.
• A térség természeti és kultúrtörténeti értékei mentén TANÖSVÉNYEK létrehozása.
• A falusi turizmus ismérveinek, lehetõségeinek, és megvalósíthatóságának kidolgozása a Homokháti Kistérségben.
• Környezeti neveléssel foglalkozó civil szervezetekkel való együttmûködés.
• Jó kapcsolat ápolása az önkormányzatokkal, a lakossággal, hivatalokkal, intézményekkel.
• Jeles Napok, Tiszta közútjainkért akció megszervezése évente